نقدی مختصر بر بالاترین و ارائه طرحی جدید

نیاز به وب‌گاهی که در آن کاربران بتوانند لینک‌های مختلف را به اشتراک بگذارند و با فعالیت آزاد و داوطلبانه‌ی کاربران اخبار مهم و مطالب خواندنی به خوانندگان بیشتری معرفی شود نیاز مبرمی است که از چند سال پیش با به‌وجود آمدن بالاترین و بعد سایت‌های مشابه به آن پاسخ مناسبی داده شد. بالاترین توانست در اوج‌گیری جنبش مردم ایران نقش بسیار مثبتی ایفا کند و به سایتی بی‌بدیل در این زمینه تبدیل شود. اما متاسفانه تلقی مدیریت این سایت که خود را سازمانی خصوصی می‌داند و کاربران را مهمانانی بی‌اختیار که مدیریت حاضر نیست هیچ سهمی از اداره‌ی بالاترین را به آنان واگذار کند و هر وقت که اراده کند می‌تواند به صورت فله‌یی کاربران را اخراج کند و هیچ اهمیتی به افکار عمومی کاربران ندهد فعالیت در بالاترین را فعالیتی ناامن کرده است و کاربران هر لحظه باید منتظر باشند تا مدیریت بالاترین تصمیم جدیدی بگیرد و آنان برده‌وار باید گوش به فرمان مدیریت بالاترین باشند این وضعیت موجب می‌شود افراد فرهیخته و صاحب شخصیت که نمی‌توانند خود را بازیچه‌ی تصمیمات یک‌جانبه‌ی این سایت ببینند سرخورده می‌شوند و عطای آن را به لقای‌اش می‌بخشند و اگر هنوز در این سایت فعالیت می‌کنند از روی اجبار است و برای این است که جای دیگری وجود ندارد و برای آزادی مردم و رهایی کشورشان تن به این بردگی داده و خفت فعالیت در سایتی که آنان را مهمان می‌داند و هر لحظه می‌تواند از خانه بیرون‌شان کند به جان می‌خرند تا فضای اطلاع‌رسانی مخدوش نشود.
موفقیت بالاترین البته تصادفی نبود ویژگی‌ها مثبت فراوان داشت و هنوز هم دارد تنها عیب اساسی آن همین برخورد از موضع بالای بالانشینان آن است. به هر حال من به شخصه امیدوارم مدیریت بالاترین تغییر منش و روش بدهد و خودگردانی بالاترین را به کاربرانش بسپارد و دست از تصیمات فردی و خلق الساعه بردارد در ادامه‌ی این مطلب سعی کردم طرحی ارائه دهم که در آن آزادی بیان و حق اقلیت محفوظ باشد و قوانینی وجود داشته باشد تا کاربران فقط لینک‌گذار و نظردهنده نباشند و در مدیریت سایت هم دخیل باشند. بی‌شک این صرفا یک پیش‌نویس و پیش طرح است اگر همتی وجود داشت و دوستانی به‌طور جدی پی‌گیر تاسیس سایت جدیدی برآمدن یا مدیریت بالاترین تغییر روش داد و پذیرفت که کاربران «مهمان» نیستند که آش‌پزان و گردانندگان آن هستند می‌شود با گفت‌وگو و تبادل نظر به مجموعه قوانین و راه‌کارهایی رسید تا سایت جامع و مانع و پویایی راه‌اندازی کرد.

ایرادهای اساسی بالاترین
1. سیستم دعوت‌نامه‌یی: این سیستم موجب می‌شود عملا افراد با دسته‌بندی وارد بالاترین شوند و هر کس خود را به‌نحوی مرهون کسی که او را به بالاترین آورده است بداند. افرادی که به قوانین احترام نمی‌گذارند تکثیر می‌شوند و برای خود دعوت‌نامه می‌فرستند و افرادی که به قوانین احترام می‌گذارند تکثیر نشده و بعد از مدتی در اقلیت قرار می‌گیرند.
2. قوانین ناروشن هستند و میزان مجازات برای تخلف و نحوه‌ی رسیدگی به آن مشخص نیست.
3. قوانین موجود اجرا نمی‌شوند مگر این که یک روز صبح مدیریت وقتی از خواب پا می‌شود تصمیم بگیرد قانون اجرا کند و بعد به‌طور فله‌یی و گروهی دست‌رسی‌ها را قطع کند.
4. کاربران هیچ نقشی در گرداندن سایت و نظارت بر اجرای قوانین توسط مجریان ندارند و مجریان مجبور نیستند هیچ توضیحی برای اعمال خود بدهند.

طرح پیشنهادی
در طرح پیشنهادی سعی شده است کاربران گردانندگان سایت باشند و قوانین متضمن آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات باشد. این طرح ناقص است و خام و طرفا برای دادن خطوط کلی ارائه شده است. در طرح در مورد بنیانگذاری و یا قوانین مربوط به منفی دادن و شرایط عضویت و مسایلی از این دست صحبتی نشده است و طرح فقط خطوط کلی نحوه‌ی اداره‌ی سایت را در برمی‌گیرد.

کاربران
مهمان: نظر دادن و شرکت در نظرسنجی‌ها و قسمت پشتیبانی
عادی: اختیارات «کاربران مهمان» + ارسال محدود لینک (یک لینک در روز) + دادن امتیاز مثبت
فعال: اختیارات «کاربران عادی» + ارسال نامحدود لینک + رده‌بندی کردن یک لینک در موضوعی خاص+ ایجاد دسته‌بندی موضوعی + دادن امتیاز منفی+ مشاهده و دادن نظر در صفحات مدیریتی + رای دادن در انتخابات مدیریتی
کارگزار: کاربران فعالی هستند که اختیارات مدیریتی دارند.

قوانین ارتقا کاربری
1. همه‌ی افراد علاقه‌مند بدون هیچ حصر و استثنایی و پذیرش شرطی می‌توانند به عنوان عضو مهمان ثبت‌نام کنند و صد امتیاز به آنان تعلق خواهد گرفت.
2. پس از کسب هزار امتیاز و پذیرش شرایط عضویت مربوط به «کاربران عادی» خودبه‌خود به عنوان «کاربر عادی» پذیرفته می‌شوند.
3. پس از کسب ده هزار امتیاز و پذیرش شرایط عضویت مربوط به «کاربران فعال» خودبه‌خود به عنوان «کاربر فعال» پذیرفته می‌شوند.
4. کاربران فعال پس از کسب بیست هزار امتیاز اگر مایل باشند حساب کاربری‌شان به «کاربر کارگزار» ارتقا پیدا کنند خود را نامزد می‌کنند و پس از آوردن رای لازم به عنوان «کاربر کارگزار» انتخاب می‌شوند.

کاهش دست‌رسی
1. هر کاربر وقتی سطح امتیازاتش از حد مجاز برای دست‌رسی مربوطه کاهش پیدا کند نوع دست‌رسی‌اش تغییر کرده و سطح امتیازاتش به پایین‌ترین سطح امتیازات مربوطه کاهش پیدا می‌کند. مثلا کاربر فعالی که امتیازات او به زیر ده هزار کاهش پیدا کند سطح دست‌رسی او به سطح کاربر عادی کاهش پیدا کرده و امتیاز او نیز ۱۰۰۰ امتیاز می‌شود.
2. کاربر کارگزاری که سطح امتیازاتش به زیر بیست هزار کاهش پیدا کند خود به‌خود دست‌رسی کارگزاری‌اش را از دست می‌دهد و امتیازات او به ده هزار کاهش پیدا می‌کند. وقتی دوباره به بیست هزار امتیاز دست پیدا کند می‌تواند خود را مجدد نامزد کارگزاری کند.
3. امتیاز کاربران در هیچ صورتی کمتر از ۱۰۰ امتیاز نخواهد شد.

نحوه‌ی امتیاز دهی
الف. امتیاز مثبت
1. نظر: ۵ امتیاز
2. ارسال لینک: ۱۰ امتیاز
3. امتیاز مثبت: ۱ امتیاز
4. امتیاز منفی در نظرات: ۱
5. امتیاز منفی در لینک‌ها: ۵
6. در موضوع قرار دادن لینک‌ها: ۱
7. ایجاد موضوع جدید: ۵
8. شرکت در انتخابات: ۵

ب. امتیاز منفی
1. نظری که حذف شود: ۵۰ امتیاز منفی
2. لینکی که حذف شود: ۱۰۰ امتیاز منفی. مگر آن که توسط خود لینک‌گذار حذف شود.
3. موضوع که حذف شود: ۲۰۰ امتیاز منفی. مگر آن که توسط خود ایجاد کننده موضوع حذف شود.
4. منفی غیرقانونی در نظرات: ۱۰۰ امتیاز منفی.
5. منفی غیرقانونی در لینک‌ها: ۲۰۰ امتیاز منفی.
6. منفی دادن به لینک‌ها بدون نوشتن نظر و دلیل رای منفی: ۱۰ امتیاز منفی

حذف و ابقای نظرات
1. هرگاه نظری ده امتیاز منفی دریافت کند. نمایش داده نمی‌شود.
2. کارگزاران می‌توانند نظری را حذف کنند و در آن‌صورت به کسی که نظر را داده است ۵۰ امتیاز منفی و ۵ روز «محرومیت از دادن نظر» تعلق می‌گیرد.
3. کارگزاران می‌توانند نظری را ابقا کنند و در آن صورت به تمام کسانی که به آن نظر امتیاز منفی داده‌اند ۱۰۰ امتیاز منفی تعلق می‌گیرد.
4. کاربری که نظرش حذف شده است یا کاربرانی که اعتقاد دارند منفی آنان قانونی بوده است می‌توانند از کارگزار مربوطه به «شورای داوری» شکایت کنند.

حذف و ابقای لینک‌ها
1. هرگاه لینکی ۲۰ امتیاز منفی دریافت کند. به حالت تعلیق در می‌آید.
2. کارگزاران می‌توانند لینکی را حذف کنند و در آن‌صورت به کسی که لینک را داده است ۱۰۰ امتیاز منفی و ۱ روز «محرومیت از ارسال لینک» تعلق می‌گیرد.
3. کارگزاران می‌توانند لینکی را که توسط کاربران به حالت تعلیق درآمده است ابقا کنند و در آن صورت به تمام کسانی که به آن لینک امتیاز منفی داده‌اند ۲۰۰ امتیاز منفی تعلق می‌گیرد.
4. کسی که امتیاز منفی می‌دهد حتما باید نظر خود و دلیل امتیاز منفی را با ارجاع به قانون مربوطه قید کند.

تجدید نظر در احیا یا حذف لینک‌ها
1. وقتی لینکی توسط کارگزاری حذف یا احیا می‌شود در جدول حذفی‌ها قرار می‌گیرد. در این جدول لینک حذف شده ، نام کاربرانی که منفی داده‌اند و نام و نظر کارگزاری که لینک را حذف یا احیا کرده است آورده می‌شود.
2. کاربران فعال و کارگزار می‌توانند این صفحه را مشاهده کنند و در مورد آن به بحث بپردازند.
3. کارگزاری که نظر یا لینک را حذف یا احیا کرده است می‌تواند در مدت ۱۲ ساعت نظر خود را تغییر دهد و لینکی را که احیا کرده است مجدد حذف یا اگر حذف کرده است احیا کند و تمام اثرات تصمیم خود را خنثا کند.
4. چنانچه کارگزار مربوطه نظر خود را تغییر نداد تا ۲۴ ساعت بحث و گفت‌وگو ادامه پیدا می‌کند. در نهایت اگر ۸۰ درصد کاربران درگیر بحث مخالف نظر کارگزار مربوطه باشند. نظر آنان اعمال می‌شود و این نظر برگشت ناپذیر است و هیچ کارگزار دیگری نمی‌تواند آن را تغییر دهد.
5. اگر کارگزاری نظر خود را تغییر داد و لینک به حالت قبل برگشت کارگزاران دیگر می‌توانند نسبت به حذف یا ابقا اقدام کنند.
6. کاربرانی که با نظر اعمال شده توسط کارگزار یا اجماع مخالف هستند می‌توانند به شورای داوری شکایت کنند.

کارگزاران
1. کارگزاران کاربران فعالی هستند که دست‌رسی مدیریتی دارند.
2. کارگزاران با رای کاربران فعال انتخاب می‌شوند.
3. هر کاربر فعالی می‌تواند خود را نامزد کارگزاری کند.
4. صفحه‌ی با مسئولیت یکی از اعضای «شورای داوری» تشکیل می‌شود.
5. تمام کاربران فعال می‌توانند به نامزد مربوطه رای مثبت یا منفی یا ممتنع بدهند.
6. مدت رای‌گیری ۱۵ روز است.
7. هر کاربر فعال می‌تواند رای و نظر خود را در این صفحه اعلام کند. نظر و دلیل رای مثبت یا منفی باید مشخص شود.
8. کاربران می‌توانند از نامزد مربوطه سوآل‌های مرتبط با فعالیت او در سایت بپرسند و نامزد مربوطه ملزم به پاسخ‌گویی است.
9. نامزد مربوطه چنانچه اجماع هفتاد درصدی به دست بیاورد به عنوان کاربر کارگزار انتخاب می‌شود.
10. نامزدی که اجماع لازم را به‌دست نیاورد تا شش ماه دیگر نمی‌تواند خود را نامزد «کارگزاری» کند.
11. اگر کارگزاری دچار تخلفات پی‌درپی شود «شورای داوری» می‌تواند دست‌رسی کارگزاری او را به حالت تعلیق درآورد و چناچه کارگزار مربوطه اصرار به حفظ اختیارات کارگزاری را داشته باشد موضوع به رای اعتماد گذارد می‌شود و چنانچه اجماع لازم را توسط کاربران فعال طبق روال انتخاب کارگزاران مجددا کسب کند اختیارت او بازگردانده می‌شود.

شواری داوری
الف. انتخاب اعضای شورای داوری
1. حدود ده درصد کارگزاران به عنوان «شورای داوری» توسط کاربران فعال انتخاب می‌شوند.
2. هر کاربر کارگزار توسط خود یا عضوی فعال می‌تواند به عنوان نامزد عضویت در «شورای داروی» انتخاب شود.
3. صفحه‌یی به این منظور تشکیل می‌شود و یکی از اعضای «شورای داوری» مسئول صفحه می‌شود.
4. مدت رای‌گیری یک ماه اعلام می‌شود.
5. هر کاربر فعال می‌تواند رای و نظر خود را در این صفحه اعلام کند. نظر و دلیل رای مثبت یا منفی باید مشخص شود.
6. کاربران می‌توانند از نامزد مربوطه سوآل‌های مرتبط با فعالیت او در سایت بپرسند و نامزد مربوطه ملزم به پاسخ‌گویی است.
7. نامزد مربوطه چنانچه اجماع هشتاد درصدی به دست بیاورد به عنوان عضو شورای داوری انتخاب می‌شود.
8. نامزدی که اجماع لازم را به‌دست نیاورد تا شش ماه دیگر نمی‌تواند خود را نامزد «شورای داوری» کند.

ب. وظایف شورای داوری
1. رسیدگی به شکایت کاربران.
2. حل اختلاف بین کارگزاران.
3. ارتقای دست‌رسی کاربران فعال به کاربر کارگزار.
4. معرفی کارگزار خاطی برای گرفتن رای اعتماد مجدد.
5. کاهش تمام حساب‌های کاربری، کاربری که از چند حساب کاربری استفاده کند به کاربر مهمان.
6. برگزاری نظرسنجی، رفراندوم برای وضع یا تغییر قوانین.
7. وضع آیین‌نامه داخلی برای نحوه‌ی تقسیم کارها در شورای داوری و کارگزاران

ج. رای شورا
1. تصمیمات شورا با اجماع ۹۰ درصدی اتخاذ می‌شود.
2. تصمیم شورا لازم‌الجرا است و فقط توسط خود این شورا می‌تواند تغییر کند.

پی‌نوشت
در مورد این طرح در فرندزفید بحث مفصلی صورت گرفت که هنوز در جریان است. فرهاد عزیز خواستند در مورد گروه موسس و نحوه‌ی انتقال قدرت صحبت شود که به طرح اضافه می‌کنم.

گروه موسس
گروهی که علاقه‌مند به تاسیس سایت اشتراک‌گذاری هستند از افراد داوطلب تشکیل می‌شود. پس از مذاکره با سایت‌های اشتراک‌گذاری موجود یا تاسیس سایت جدید و لحاظ شدن مسايل فنی طرح اجرایی می‌شود.
1. گروه موسس به عنوان کاربر مهمان شروع به فعالیت می‌کنند.
2. ده نفر دارای دست‌رسی کارگزاری موقت و سه نفر دست‌رسی شورای داوری موقت می‌شوند.
3. نحوه‌ی کسب امتیاز این افراد تفاوتی با سایر کاربران ندارد.
4. هر کاربری که به سطح امتیاز کاربری فعال رسید و مایل به نامزد شدن برای کارگزاری بود طبق روال عادی نامزد می‌شود.
5. اگر کاربر مربوطه رای لازم را آورد به عنوان کارگزار انتخاب می‌شود.
6. اگر کارگزار انتخاب شده از کارگزاران موقت نبود. کارگزار موقتی که کمترین امتیاز را دارد استعفا می‌دهد و در سطح کاربری که در آن قرار دارد به فعالیت ادامه می‌دهد. در صورتی که امتیاز دو یا چند کارگزار موقت یک‌سان بود کارگزار مستعفی به صورت داوطلبانه یا قرعه‌کشی انتخاب می‌شود.
7. وقتی تعداد کارگزاران به ده نفر رسید یک نفر به عنوان شورای داوری طبق روال پیش‌بینی شده انتخاب می‌شود.
8. با انتخاب عضو شورای داوری طبق روال گفته شده در مورد کارگزاران موقت اگر فرد انتخاب شده عضو شورای داوری نبود یکی از اعضا استعفا داده و عضو انتخابی جایگزین او می‌شود.

Advertisements

21 دیدگاه »

 1. فرهاد said

  بلوا عزیز، با کلیات این طرح ۱۰۰ درصد موافقم. همه ی امید ما برای سایت خبر اجتماعی roozna.me که در جریان ایجادش هستی هم همین است که: «کاربران گردانندگان سایت باشند و قوانین متضمن آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات باشد.»

  در مورد راهکارهای مدیریت دموکراتیک روزنامه گفتگویی در فرندفید جریان است، که مطمئن ام طرح تفصیلی تو پرتوهای روشنی بر آن می افکند. از سوی دیگر، برای پیاده سازی هر طرحی باید یکی سری نکات مربوط به زیرساخت فنی سایت را هم لحاظ کنیم. اگر مایل باشی می تواینم بیشتر در این مورد گفتگو کنیم. پیشنهاد می کنم فیدی در روم روزنامه بزنم تا اختصاصا درباره ی این طرح گفتگو کنیم.

  • balva said

   فرهاد عزیز،
   من در خدمت هستم. لطفا برای من ایمیلی بفرست تا در ایمیل نکاتی را یادآور بشوم.

   • فرهاد said

    ایمیل را با پیام خصوصی فرفر فرستادم.

   • balva said

    فرهاد عزیز، سپاسگزارم. ایمیلی برای‌ات فرستادم.

 2. سعید said

  بلوا جان خیلی خوب و کامل مسائل رو مطرح کردید؛ مشخص است که ساعتها راجع به این موضوع فکر کرده اید که جای تقدیر دارد. امیدوارم فرهاد گرامی هم که مانند شما شخص فرهیخته ای است بتواند کلیات این طرح رو عملی کند بخصوص از لحاظ فنی که مسلما پیچیده است.
  در ضمن بلوا جان فکر میکنم برای فعالیت در چنین سایتی باید وکیل بگیریم! 🙂

  • balva said

   سعید جان،
   چه می‌دونی من وکیل نیستم؟! 🙂

 3. Rahaii said

  سلام بلوای عزیز،از متن کاملا مشخصه که چند روزی رو وقت صرف کردید و ممنونم بابت وقتی که در اصل برای همه گذاشتید.منم با کل طرح موافقم و از نظرم بسیار عالیست،اما جسارتا 2 نکته ذهنم رو مشغول کرد که عرض می کنم:1-در قسمت کاربران عادی فکر می کنم ارسال یک لینک بسیار کم باشد و کار رو دشوار کنه فکر می کنم 2 یا 3 لینک بهتر باشد.چون ما هر از گاهی روزهایی رو داریم که حجم اخبار زیادی رو شامل میشه و برای پوشش دهی ارسال یک لینک خیلی کمه.نکته دوم مربوط میشه به قسمت کاهش دسترسی که فکر می کنم باید بیشتر روش کار بشه چون اگر قرار است مرتبا و پیاپی افرادی سمتهای خودشون رو از دست بدهند و افرادی جایگزین آنها شوند عملا سایت و کاربران همیشه درگیر رای گیری هستند و فکر می کنم این کار باعث میشه تمرکز برای کار اصلی که در اصل پوشش خبری هست کم بشه و ذهنها درگیر مسائل دیگه بشه.و در آخر باز هم تشکر می کنم بابت وقتی که گذاشتید و و طرح جامعی که ارائه دادید.پیروز و موفق باشید.

  • balva said

   رهایی عزیز،
   متشکرم از لطفت و وقتی که گذاشتی و طرح را خواندی و نظر دادی. در مورد ارسال یک لینک برای کاربران عادی توجه داشته باش که اکنون سایتی مانند بالاترین عضو گیری نمی‌کند و قرار است اینجا عضوگیری آزاد باشد پس انتظار می‌رود تعداد کاربران عادی زیاد باشد و هر کدام یک لینک هم بفرستند عملا با کمبود اطلاع‌رسانی روبه‌رو نشویم اما حرفت را قبول دارم ممکن است یک لینک کم باشد من تصور می‌کنم اعداد را باید در عمل و به صورت پویا تغییر داد و این کار را می‌توان به شورای داوری سپرد تا نسبت به شرایط مختلف اقدام کند. در مورد تغییر سطح دست‌رسی ما فقط در مورد کارگزاران مسئله داریم و تصور می‌کنم کسی که ۲۰ هزار امتیاز آورده و انتخاب شده بعید است دست به کاری بزند که امتیازش کاهش پیدا کند فقط می‌ماند این که تخلفات پی‌درپی داشته باشد و شورای داوری سطح دست‌رسی او را کاهش دهد که آن هم روند پیچیده‌یی دارد و باید اجماع وجود داشته باشد. نکته‌ی مهم این است که ما اکنون در بالاترین با قطع‌دست‌رسی روبه‌رو هستیم ولی در اینجا فقط با کاهش اختیارات روبه‌رویم. البته بی‌گمان هر طرحی تا در مرحله‌ی عمل آزموده نشود نواقص آن پیدا نمی‌شود. راستش را بخواهی من هنوز از مهدی یحیی‌نژاد و بالاترین قطع امید نکرده‌ام و امیدوارم که ایشان با تجدید نظر در تصمیمات اخیر گام‌هایی برای آشتی همگانی بردارند و بتوانیم به سمت بالاترینی با خودگردانی بیشتر اعضا و با تغییر زاویه‌ی دید «مالک» و «مهمان» به فضایی تازه‌یی برسیم. بالاترین تجربه‌ی جمعی انسان‌های زیادی است که نباید نادیده گرفته شود و باید تمام تلاش‌مان را برای اصلاحش به کار ببندیم. فراموش نکنیم مشکل بزرگ ما در نداشتن اتحاد است اکنون صدها حزب و گروه و دست وجود دارد که هر کدام در جزیره‌ی کوچک خود احساس رهبری و تملک جنبش را دارند در صورتی که ایران در حال نابودی کامل است و این کشتی اگر غرق شود همه با هم غرق می‌شویم باید با احساس مسئولیت به فکر متمرکزتر شدن پیش برویم نه تلاشی و کوچک شدن.

 4. Rahaii said

  بلوای عزیز ممنونم از پاسخ.در مورد سطح کاربری فکر می کنم که حق با شما باشه و من در طرح درست متوجه نشدم و با توضیحات شما کاملا متوجه شدم و حق با شماست.و اما در مورد بالاترین من هم مانند شما خیلی امیدوارم که راهکارهایی پیدا بشه تا مشکلات حل بشه و همه برگردند و دوباره بدنبال دغدغه خودمون که همون ایران باشیم.وضعیت حال حاضر به نحوی است که اتحاد بین همه و بودنشان بیشتر لازم است و هرچه رو به جلو برویم این نیاز شدیدتر خواهد شد و مبارزه سخت تر و خیلی دلم میسوزه که الان نیستیم،من روزانه بدون اینکه لاگین کنم به بالاترین سر می زنم و مسائل رو مرور می کنم و اینو باید بگم که واقعا بچه هایی که موندن و دارن ادامه میدن فشار خیلی زیادی رو تحمل می کنن و کاملا معلومه که تمام سعیشون رو میکنن اما خیلی سخته امیدوارم زودتر همه چیز حل بشه و دوباره همه با هم باشیم.بلوای عزیز چند روز پیش به مطلبی برخوردم که مربوط به سایت صادق رحیمی بود که در حال گفتوگو با مهدی یحیی نژاد است.نمیدانم که آن مطلب را دیدید یا نه اما با توضیحاتی که خواندم متوجه شدم که مهدی هم از اضاع ناراضی است و در حال چرخش موضع است،در بالاترین هم خودشون لینک دادن و یک سری تغییرات رو اعلام کردن.بهر حال امیدوارم زودتر مسائل حل بشه.
  راستی بلوای عزیز دیروز متوجه شدم که 2 هفته است از نیما سایت خبری نیست نه اکانتش بسته شده نه اعلام تحریم کرده نه وبلاگش بروز شده،به شخصه نگران شدم نمیدانم خبر دارید یا نه.
  واقعا شرمنده هستم از پرحرفی و عذر می خوام.

  • balva said

   رهایی عزیز،
   امیدوارم گفت‌وگوها ثمر بخش باشد و اوضاع دوباره روبه‌راه شود. در مورد نیما من هم خبری ندارم امیدوارم این بی‌خبری به مصداق بی‌خبری خوش‌خبری باشد.
   من خودم پرحرفم و پرحرف‌ها را دوست دارم 🙂

 5. balegh said

  با سلام به دوستان
  امروز بعد از خواندن پیشنهادات شما که واقعا باعث خوشحالی هست که بحث ها چه نزد شما و چه در وبلاگ صادق رحیمی به جهت کاملا صحیحی سوق دارد، به این مساله فکر می کردم که ریشه این اتفاقات اخیر در بالاترین چی هست. چیزی که مهدی یحیی نژاد را به این کودتا واداشت چون او بارها به این مساله اشاره کرده که می خواهد بالاترین انعکاسی از جامعه نظری واقعا موجود در بین ایرانی ها باشد البته از دید ایشان. و بخاطر همین ایشون دست به این کار زده است و خوب قدرتش را هم داشت و این کودتا را انجام داد و به خاطر همین هم از دید خیلی از ما از جمله من فرق زیادی بین ایشان و ا. ن. نیست عملکرد و نظراتی که ایشان در لینک های مختلف از خود ارائه داد واقعا نشان داد زبان دیکتاتوری یکی است هر جا و تحت هر نامی می خواهد باشد، باشد
  به هر حال بالایی های بالاترین تحمل عقلانیت را نداشتند این همان چیزی بود که از نظر یحیی نژاد زیادتر از جامعه در بالاترین انعکاس پیدا کرده بود. تحمل این همه سکولاریسم را در سایت خودش نداشت و به بنظر ایشان اینهمه سکولاریسم جامعه ایران را در بالاترین منعکس نمی کرد. جامعه ایران اینقدر سکولار نیست. جامعه ایران اینقدر نقد دین را پذیرا نیست. او همه جنبش را مذهبی و اصلاح طلب مذهبی می پندارد ایشان جهت خود را مشخص کرد. به نظر من دستاورد این جنبش سکولاریسم می باشد ایشان این را نفهمید بخاطر همین هز چی سکولار نامدار و فعال در سایت بود را قلع و قمع کرد. این همه عقلانیت را پذیرا نبود کسانی را نماینده جامعه ایران می داند که کلا به مذهب و مذهبی ها چه از نوع اصلاح طلبش و چه از نوع اقتدار گرش به به و چه چه بگن و فقط دنباله رو باشن. کسانیکه هنوز دنبال رهبر و یا رهبر ساختن می باشند

  • balva said

   بالغ عزیز،
   به نکته‌های خوبی اشاره کردی. در مورد «بالاترین» باید بگویم متاسفانه در دیکتاتوری‌ها آشفته مانند جمهوری اسلامی نوعی تفکر در بخش وسیعی از مردمی شکل می‌گیرد که دیکتاتوری خوب است فقط باید جهت‌دار باشد! برای همین بسیاری از دیکتاتوری رضا شاه به نیکی یاد می‌کنند و راه‌حل ایران را ظهور چنین دیکتاتوری می‌دانند. مهدی یحیی‌نژاد هم که تخصص بالایی در کامپیوتر دارد اما الزاما شخصت وسیعی از نحوه‌ی اداره‌ی سایتی مانند بالاترین ندارد وقتی کنترل سایت از دستش در رفت شتاب‌زده تصمیماتی گرفت با همان خط فکری که باید با قدرت و صلابت ظاهر شد تا نظم برگردد اما خب تصور می‌کنم با توجه به باز کردن آی‌پی‌ها و گفت‌وگوهایی مانند گفت‌وگو با آقای رحیمی نشان می‌دهد خود ایشان هم متوجه شده‌اند باید امور کاربران را به خود آنان سپرد. امیدوارم چنین شود وگرنه بالاترین دیگر هرگز قد راست نخواهد کرد.

 6. نطفت وازکس سوسک می کشیم بیرون مادربه خطا.
  نروماده سوسک که لقاح می کنن برای بقاتومثال خوبی برای نسل سوسکهای پارک اوینی.
  زن ومادروخواهرت وجلوت مثل سوسک میگاییم.
  ازاسرائیلی وجاسوس اوناطرفداری میکنی مادربه حرام؟
  دارم برات.
  عکسی که تانیمه توکونت گذاشتن ومیگذاریم توهمین وبت ببینم تودنیادومین بندمیشی.
  منتظرباش.زنگ دوم ماییم

  • balva said

   سگی که پارس می‌کنه دندوناشو کشیدن نمی‌تونه بگیره! گذشت زمانی که عربده می‌کشید و آدم می‌کشتین. زور ساندیس فقط به اندازه‌ی همین عربده‌کشی‌هاست بیشتر خودتو جر نده که ضرر می‌کنی.

  • رضا said

   از منجلاب همان برون تراود که در اوست! تمام فاضلابهای دنیا نثار «اندیشه نوین» متعفن ولایی و عرزشیتان ، کثافتهای حرامزاده!

  • balegh said

   اندیشه نو به این اسم گوه زدی
   هرچه درون است به بیرون تراوش کند

 7. Rahaii said

  من موندم چرا اسمت اندیشه نوین هست،تو از عصر حجر هم بدتری،وقتی شماها حرف می زینین آدم به خودش افتخار می کنه که در مقابل شماها داره مبارزه میکنه و عزم همه جزم تر میشه برای پاک کردن ایران عزیز از دست شما و امثال شما،اصلا یکم فکر کردی اینا رو گفتی؟متاسفم واقعا

 8. روزبه said

  دو پیشنهاد که شاید خوب باشند:

  -عدم نمایش دیدگاههایی که رای لازم منفی را خورده خلاف آزادی است. در ضمن با پاک شدن آن دیدگاهها، پی گیری بحث برای خوانندگان مشکل میشود. هیچ نظری نباید پنهان شود. میتوان فقط رنگ زمینه نظر را عوض کرد تا نشان داده شود که اکثریت مخالف بوده‌اند. در ضمن درست نیست که به کسی که نظری داده منفی داده شود. البته موضوع دشنام و حمله شخصی چیز دیگری است.

  -برای اینکه لینکهای اقلیت هم بالا بیاید میتوان فرمولی را در کد مربوطه بکار برد. مثلا با توجه به تعداد کاربران فعال لینک‌گذار، اگر m لینک از کاربری در طی n روز اصلا بالا نیاید (بعلت منفی دادن اکثریت)، به لینک m+1 وی x‌ امتیاز مثبت برای بالا آمدن داده شود. تعداد کاربران فعال باید تعریف شود مثلا میتواند تعداد کسانی باشد که ظرف یک هفته اخیر لینک‌گذاری کرده‌اند. البته این پیشنهاد خیلی خام است و شاید باید فاکتورهای دیگری را هم در نگر گرفت. بدست آوردن یک فرمول خوب نیاز به فکر دارد که هیچ موقع از کارایی نیفتد و نیاز به تغییر «ثابت»های آن در آینده پیش نیاید و کار مدیران را زیاد نکند. همچنین نباید زیاد پیچیده باشد تا نیاز به محاسبه زیاد داشته، تارنما را کند کند. کلا اگر این مورد و موارد دیگر خوب طراحی شود، سایتی ایجاد خواهد شد که تعداد افراد بیشتری را جذب خواهد کرد.

  • balva said

   روزبه عزیز،
   متاسفانه بالاترین نگرشی را جا انداخته است که همان حذف با منفی است. هر چند قوانین بالاترین منفی را فقط در شرایط خاص و قابل قبولی مجاز می‌دانست اما عملا به علت راعایت نکردن قانون خودش منفی غیرقانونی را نهادینه کرد.
   به هر حال منفی فقط باید بر اساس ظابطه‌ی خاصی صورت بگیرد و در آن صورت دیگر نیاز به راه‌کاری برای اقلیت نخواهد بود اصلا اکثریت نباید بتوانند نظر اقلیت را با منفی حذف کند.
   حذف فقط مربوط به تخلف می‌شود.

   • روزبه said

    بلوای گرامی، سپاس از پاسخ.

    «منفی» که من به آن نگر مخالف داشتم، منفی بود که منجر به حذف دیدگاهها شود. در مورد لینکها صحبت نکردم.

    منفی به لینکها میتواند نباشد (مثل سبز لینک)، بستگی دارد. ولی کلا بالا آمدن برخی لینکها و بالا نیامدن برخی دیگر مخالف آزادی نیست چون بهرحال کاربران باید بهترینها را از نگر خود برگزینند یا سلیقه خود را اعمال نمایند. مثبت ندادن هم در واقع نوعی منفی دادن است، چون وقتی لینکی مثبت کمی بگیرد، بالا نمیآید. همچنین همه لینکها هم نمیتوانند بالا بیاید چون اگر تعداد کاربران زیاد شود، لینکها انبوه میگردد. پس گزینش کاربران در هر حال لازم است (حال چه منفی به لینکها را داشته باشیم چه نه). به کاربران هم نمیتوان گفت که اصول آزادی را رعایت نمایند و سلیقه‌ای رای ندهند چون هم اعمال این قانون مشکل است و هم حد و مرز سلیقه‌ای عمل کردن زیاد مشخص نیست. به همین دلیل اگر راهکاری برای بالا آمدن برخی از لینکهای اقلیتها وجود داشته باشد خوب است. یعنی فرمولی که برخی لینکهای اقلیتها بنا به وزن آنها بالا بیاید. و چون نمیتوان کاربران را دسته بندی سیاسی یا اجتماعی نمود تا حق اقلیت بودن به آنها داد، به همین دلیل پیشنهادم در بالا بر مبنای تعداد لینکهای بالا نیامده‌ی هر کاربر بود.

    منظورم از اقلیت حتا هواداران جمهوری جهل اسلامی هم است. اغلب دوستان به نکته‌ای توجه ندارند: جریانهای اخیر بالاترین بیشتر در مورد بخشی از ما بود که نه تنها با نظام مخالفند بلکه بی دین هستند یا آزادی را آنطور محدود نمیدانند. ولی نکته‌ای که توجه نمیشود این است که در گذشته نیز در بالاترین لینکهای برخی اقلیتها از جمله هواداران نظام بالا نمیآمد. بالاترین بجای بستن دهان برخی از بی دینان تحت نام توهین (رجوع شود به بحثهای زیادی که در مورد توهین و اقدام بالاترین شد) باید فکری بحال اقلیتها میکرد، باید کاری میکرد که هر از چند گاهی حتا لینکهای هوادار نظام هم بالا می‌آمد. همینطور سایر لینکهایی که به سلیقه اکثریت کاربران خوش نمیآمد. اگر پیشنهاد من از لحاظ تکنیکی امکان داشته باشد (یا راه حل دیگری وجود داشته باشد)، تارنمایی که ایجاد خواهد شد، تارنمایی اجتماعی کاملا و کاملا آزاد خواهد بود که حتا منفورترین کسان هم بتوانند لینکی بفرستند و گاهی بالا بیاید (همچون هواداران نظام که در هر حال در میان هم میهنان ما وجود دارند). نظر آنها هم به هیچ عنوان در زیر صفحه لینکها پاکیده نمیشود و این حداقل امیدواری آنهاست که دستکم میتوانند نظری در زیر لینکها بدهند.

 9. balva said

  روزبه عزیز،
  راه حل همین است که «منفی» فقط برای تخلف از قوانین باشد. و با دادن منفی غیرقانونی برخورد شود. کاری که بالاترین انجام داد این بود که بی‌قانونی را قانونی کرد و بعد یک دفعه قلع و قمع کرد اگر از همان اول خیلی شفاف کسی که تخلف می‌کرد مجازات می‌شد منفی عقیدتی دادن جا نمی‌افتد.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: