مجلس شورای ملی در تبعید. (طرح پیشنهادی)

بیایید واقع بین باشیم و دست به کاری محال بزنیم. چه‌گوارا

مقدمه
کشورمان در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد. حاکمیت سیاسی فعلی که با نام «جمهوری اسلامی ایران» قدرت سیاسی را در دست دارد پس از تقلب انتخاباتی گسترده و شلیک به سوی مردمی که رای خود را طلب می‌کردند کاملا حقانیت و مشروعیت خود را نزد مردم ایران از دست داده است از سوی دیگر دولت و حاکمانی که ایران را اشغال کرده‌اند٬ و هیچ‌گونه نمایندگی از سوی مردم ایران ندارند٬ با رفتارهای ماجراجوایانه و غیردیپلماتیک موجب شده اند حقانیت خود را در بین سایر کشورها و سازمان ملل نیز از دست بدهند و با تحریم‌های سختی روبه‌رو باشند. اپوزیسیونی متشکل با رهبری واحد هم وجود ندارد تا بتواند به نمایندگی از سوی مردم ایران با جهان وارد گفت‌وگو شود و مبارزات مردم ایران را متشکل و هدف‌مند کند. در واقع در حال حاضر مردم ایران فاقد نماینده‌ی سیاسی هستند. این خلاء بسیار مرگ‌بار و خطرناک است. برای پر کردن این خلاء یگانه راه این است که بخش وسیعی از مردم ایران که اکنون در تبعید به سر می‌برند بتوانند پارلمان در تبعید را تشکیل دهند و به نمایندگی از مردم ایران با جهان وارد گفت‌وگو شوند. در این نوشته سعی شده است اشاره‌وار به این موضوع پرداخته شود و راه‌حلی ارائه شود تا شاید ره‌گشا باشد.

مجلس شورای ملی در تبعید(۱)
نخستین پرسش این است که این مجلس از احزاب تشکیل شود یا افراد؟
از آنجا که بسیاری از مردم ایران عضو هیچ حزبی نیستند عملا مجمعی متشکل از احزاب و گروه‌های سیاسی تمام مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند. به همین دلیل بهتر است این مجلس متشکل از افراد باشد. بی‌شک افراد می‌توانند اعضای احزاب مختلف باشند و یا از حمایت حزب یا سازمانی خاص برخوردار باشند.

وطایف و هدف تشکیل
۱- تدوین آیین‌نامه‌های داخلی.
۲- تدوین مرام‌نامه و خط مشی و اهداف مجلس.
۳- انتخاب «شورای اجرایی»(۲) و تعیین مسئولیت‌ها و نظارت بر این شورا.
۴- تشکیل کمیسیون‌های مختلف و ارتباط با پارلمان سایر کشورها و دولت‌ها برای حفاظت از منافع مردم ایران.
۵- ایجاد و نظارت بر رادیو و تلویزیون ماهواره‌یی و سایر رسانه‌های جنبش.

نحوه‌ی انتخاب اعضا
اعضای این «مجلس» با رای مستقیم تمام ایرانیانی که امکان مسافرت به خارج از ایران و رای دادن دارند انتخاب می‌شوند.

شرایط نامزد‌ها
۱- متولد یا تبعه ایران باشد یا دست‌کم یکی از والدینش متولد یا تبعه ایران باشد.
۲- حداقل ۲۵ سال خورشیدی تمام سن داشته باشند و سن آن‌ها از ۷۵ سال خورشیدی تمام بیشتر نباشد.
 3- صد نفر (که متولد یا تبعه ایران باشند یا دست‌کم یکی از والدینشان متولد یا تبعه ایران باشد و حداقل ۲۵ سال خورشیدی تمام سن داشته باشند.) با نامه‌ی کتبی شده‌ی ثبت شده ایشان را دارای صلاحیت نمایندگی «مجلس» بدانند.

شرایط رای دهندگان
۱- متولد یا تبعه ایران باشد یا دست‌کم یکی از والدینش متولد یا تبعه ایران باشد.
۲- حداقل ۱۸ سال خورشیدی تمام سن داشته باشد.

شورای برگزار کننده‌ی انتخابات(۳)
اشخاص سرشناس و معتمدی که خود نخواهند نامزد انتخاب برای «مجلس» باشند به عنوان برگزار کنندگان انتخابات مجلس دعوت نامه‌ی عمومی منتشر کرده و جهت تشکیل این شورا اقدامات لازم را انجام می‌دهند. از سازمان ملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری معتبر خواسته می‌شود ناظرانی را به «شورای برگزاری» معرفی کنند تا به هر نحوی که صلاح می‌دانند در تمام مراحل انتخابات نظارت داشته باشند.

نحوه‌ی رای‌گیری
۱- ایجاد وب‌گاهی در اینترنت. در این وب‌گاه مقررات و شرایط و ضوابط نامزد شدن اعلام می‌شود.
۳- فاصله زمانی برای ارائه مدارک نامزدها اعلام می‌شود.
۴- نامزدهای با مدارکی که نشان می‌دهد دارای شرایط نامزدی هستند به اعضای شورا که نام و نشان‌شان در وب‌گاه «شورای برگزاری» آمده است مراجعه می‌کنند.
۵- به محض دریافت مدارک نام ارائه دهنده‌ی مدرک به عنوان نامزد احتمالی ثبت می‌شود و در وب‌گاه منتشر می‌شود.
۶- حداکثر در مدت یک هفته مدارک ارائه شده رسیدگی و در صورت صحت، نام شخص مذکور به عنوان نامزد اعلام می‌شود.
۷- هر شهری که «شورای برگزاری» نماینده داشته باشد حوزه‌ی رای‌گیری تشکیل می‌شود.
۸- یک روز تعطیل به عنوان روز رای‌گیری در سراسر جهان اعلام می‌شود.
۹- ساعت رای‌گیری مشخص می‌شود. زمان رای‌گیری در هر حوزه بهتر است بیش از ۶ ساعت نباشد.
۱۰- اعضای «شورا برگزاری» عملیات رای‌گیری را انجام می‌دهند. نماینده‌ی «نامزدها» و «ناظران» می‌توانند در تمام مراحل رای‌گیری و شمارش آرا حضور داشته باشند.
۱۱- رای دهندگان با در اختیار داشتن مدارکی که دارا بودن شرایط رای‌دادن‌شان را محرز می‌کند به حوزه‌های رای‌گیری مراجعه می‌کنند.
۱۲- برگه‌های رای‌گیری و چگونگی رای دادن به نحوی است که مخفی بودن رای‌گیری را تضمین می‌کند.

رای دادن
۱- هر شرکت کننده در انتخابات می‌تواند در یک برگه‌ی رای‌گیری حداکثر نام سه نفر را بنویسد.
۲- نام نوشته شده باید نام یکی از نامزدهای اعلام شده باشد.
۳- محل سکونت یا تابعیت ثانوی نامزد مهم نیست و هر کس در هر جای دنیا می‌تواند به نامزد مورد نظرش رای بدهد.

شمارش آرا
۱- پس از اتمام ساعت رای‌گیری صندوق یا صندوق‌های رای‌گیری در هر حوزه در حضور تمام اعضا‌ی «شورای برگزاری» و تمام نمایندگان نامزدها لاک و مهر می‌شود. هنگامی که آخرین حوزه‌ی رای‌گیری در غرب‌ترین نقطه‌ی جهان رای‌گیری‌اش به اتمام رسید شمارش آرا آغاز می‌شود. و نتایج مربوطه به هر صندوق پس از تنظیم صورت جلسه و امضای توسط اعضا و نمایندگان بالافاصله روی وب‌گاه قرار می‌گیرد.
۲- اسامی انتخاب شدگان همان‌طور که در وب‌گاه در مقابل دید همگان قرار دارد. توسط شورای برگزاری اعلام می‌شود و رسمیت پیدا می‌کند.
۳- هیات رئیسه‌ی سنی «مجلس» تعیین شده و ابلاغ می‌گردد.
۴- «شورای برگزاری» منحل شده و تمام اسناد و مدارک و پسوردهای مربوط به وب‌گاه به هیئت رییسه سنی مجلس تحول داده می‌شود.

حد نصاب رای برای انتخاب شدن
۱- پس از آنکه تعداد نامزدهای مشخص شد تعداد نمایندگان مجلس براساس درصدی از تعداد نامزدها تعیین می‌شود. این تعداد نباید بیشتر از نصف نامزدها باشد. مثلا اگر ۱۰۰ نفر نامزد شدند تعداد نمایندگان حداکثر می‌توان ۵۰ نفر تعیین شود.

روش‌های دیگر
۱- حد نصابی مشخص شود٬ مثلا هزار رای٬ هر کس این میزان رای آورد به عنوان نماینده‌ی «مجلس شورای ملی در تبعید» انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر تعداد نمایندگان از پیش معلوم نیست و شناور است.
۲- تعداد اعضا مجلس مشخص شود. مثلا صد نفر. تمام صد نفری که بالاترین رای را بیاورند انتخاب می‌شوند.
۳- برای این که تعداد دست‌کم پنجاه درصدی زنان در مجلس تضمین شود می‌توان میزان رای زنان را با یک دیگر و رای مردان را با یک دیگر سنجید. یا اگر تعداد زنان انتخاب شده کمتر از پنجاه درصد بود زنانی با رای کمتر جایگزین مردان با رای بالاتر شوند تا نسبت پنجاه درصد برقرار شود.

پانویس:
۱) از این پس در این متن مختصرا «مجلس» نامیده می‌شود.
۲) شورای اجرایی در واقع حکم «دولت در تبعید» را دارد توضیح آن خود نیاز به مقاله‌ی دیگری دارد. اما این شورا جریان مبارزه مردم را سازماندهی می‌کند و با دولت‌ها جهت حفظ منافع مردم ایران وارد مذاکره می‌شود.
۳) از این پس مختصرا «شورای برگزاری» نامیده می‌شود.

تکلمه
این تنها پیش‌نویسی است که بدون هیچ‌گونه ادعایی توسط کسی که در ایران زندگی می‌کند و تجربه‌ی زندگی در خارج از ایران را ندارد تهیه شده است. این را برای این نوشتم که بگویم می‌شود کاری کرد اگر اراده‌ی انجام کاری بزرگ در سر داشته باشیم. ایرانیان خارج از ایران جمعیتی بزرگ و دارای سطح تحصیلی و شغلی بالایی هستند هر چند بسیار متفرق‌اند اما اگر احساس خطر کنند با هم متحد خواهند شد و دست به کارهایی محال می‌زنند چنانچه قبلا هم زده‌اند. امیدوارم این متن بتواند فکر تاسیس نهادی انتخابی برای متحد کردن ایرانیان را در ذهن همه‌ی ما بکارد و انقدر در موردش حرف بزنیم و از زوایای مختلف بررسی‌اش کنیم تا سرانجام به نتیجه برسد. باور کنید من ساده لوح نیستم و پیچیدگی‌های انجام چنین کاری را می‌دانم و می‌دانم حاکمیت فعلی هم آن‌قدر از نفس نیفتاده است که توطئه نکند و اجازه بدهد به سادگی چنین نهادی تاسیس شود اما به هر حال این را هم می‌دانم وضعیت کشورما آن‌قدر بحرانی و خطرناک است که فقط با انجام کاری شگرف ممکن است این وضعیت را پشت سر بگذارد. پس بیایید واقع‌بین باشیم و دست به کاری محال بزنیم.

مطالب مرتبط
* بیایید روایت‌گران نق‌زن تاریح نباشیم سازندگان خردمند و آگاه آن باشیم! (بحث‌های صورت گرفته در بالاترین)

* پارلمان آزاد

ارسال به: Balatarin::Donbaleh::100C::oyax::Mohandes::Del.icio.us::Friendfeed::Twitthis::Facebook::Addthis to other::Subscribe to Comments Feed::Subscribe to Feed

Advertisements

27 دیدگاه »

 1. hamed said

  جواب کامل تر در مهدویت و سکولاریسم در مورد تایپ یک نظری هم در مورد ان پست گذاشتم یه نظری بیفکن.
  حالا این پست مجلس شورای ملی در تبعید. (طرح پیشنهادی) بخونم ببینم چیهو فعلآ ….

  • balva said

   حامد جان٬
   بخوان که منتظر نظرت هستم.

 2. SiNA said

  فکر بسیار عالی هست

 3. reza said

  alie man ham hastam,

 4. با سلام. در صورت تمایل ما را لینک کن.
  http://tafavot3.wordpress.com

  سبز باشید…

  • balva said

   قربان٬
   افزوده شده است در بخش سبزها!

 5. درود بر بلوای عزیز
  آقا اگر انجام وظیفه‌ای از دست ما بربیاد که بی‌نهایت خوشحال می‌شیم.

  دوست عزیز اگر می‌خواهید فید مستقیم وبلاگ‌تان را بگذارید که کار بسیار راحت‌تر هست ولی اگر مایلید اصطلاحا خوراک پخته شده وبلاگ‌تان را بگذارید اول باید در فید‌برنر یک حساب ایجاد کنید و خوراکتان را اصطلاحا بپزید و بعد خوراک پخته شده را اضافه کنید. (ترجیحا نوع دوم را استفاده کنید تا مزازیای بیشتری دارد)

  فعلا تا اینجا را پیش بروید، آدرس خوراک پخته شده (یا اگر مایلید بفرمایید همان فید مستقیم) را به من بدهید تا بقیه کارها را برایتان انجام بدهم

  • balva said

   دست‌نوشته‌ی عزیز٬
   تعریف از خود نباشد من آشپزی‌ام بد نیست اما نمی‌دانم این خوراک را چگونه باید پخت! به هر حال چیزی فراهم می‌کنم و خدمتتان می‌فرستم امیدوارم سوهاضمه نگیرید 🙂

 6. hamed said

  khorako pokhto pazo ashpazi shod weblog:D

 7. hamed said

  من فقط در این پست میتونم بگم انشاء ا…

 8. بلوا جان سلام .
  خيلي وقته به هم سر نزديم 🙂
  در اين فاصله بلواي عزيز ، بلوا به پا كردي 🙂

  ظاهرا بد جوري درگير فضاي مجازي شده اي و حوصله ات هم سر رفته . بهتر نيست يك لحظه به خودت بيايي و ببيني داري شبيه خارج نشين ها حرف مي زني ؟
  عجله مي كني و دور برت داشت ؟
  بلواي عزيز
  ساده نباشيم . همين الانش هم حكومت همه چيز را زمين بگذارد و بگويد يفرمائيد اين قانون و كابينه و مجلس ، فكر مي كني چيز بهتري از اين از آب در مي آيد ؟ يا خيلي طول مي كشد كه به همين گنداب برسيم ؟ از تو بعيده بلواي جان يا كم حوصله شدي و عصباني …

  بيشتر نمي نويسم . فقط خواستم تلنگري زده باشم . زبان تلخم را ببخش به حرمت زبان سبزم .

  • balva said

   زبان سبز عزیز٬
   بهترین چیز صراحت لهجه است پس همیشه لطف کن و تلنگر بزن٬ اگر دیدی لازم است سیلی هم برن٬ البته نه خیلی محکم 🙂 .
   من با این اصطلاح خارج‌نشین خیلی مخالف هستم. دسته‌بندی‌کردن ایرانیان کار درستی نیست. دوستانی که در خارج از ایران هستند و کار سیاسی در خارج می‌کنند بیشترشان تبعیدی هستند و امکان بازگشت به ایران ندارند وگرنه در آمدن لحظه‌یی تردید نمی‌کردند. بعضی از ایرانیان غیرسیاسی در خارج که رفت و آمد به داخل دارند و خود را تافته‌ی جدابافته می‌دانند نسبت به ایران و ایرانیان این‌گونه سخن‌ها زیاد می‌گویند دلیل آن‌ها را می‌دانم دنبال منافع هستند و می‌خواهند بگویند ایران همین است دیگر این‌ها بروند یکی بدتر می‌آید پس ما چرا با این‌ها همکاری نکنیم و جیب‌مان را پر از پول نکنیم. در واقع توجیه‌گران وضع موجود هستند برای این که منافع‌شان در همین اوضاع است.
   از این که بگذریم در مورد این جمله‌ات که نوشتی:
   «همين الانش هم حكومت همه چيز را زمين بگذارد و بگويد يفرمائيد اين قانون و كابينه و مجلس ، فكر مي كني چيز بهتري از اين از آب در مي آيد؟»
   بدون این که بخواهم اغراق کرده باشم. اگر برویم چهاراستانبول و میدان راه‌آهن یا میدان فردوسی یا میدان ونک یا هفت‌حوض یا کاج جاش مهم نیست٬ شمال جنوب شرق غرب و به طور تصادفی با شیر و خط افرادی را برای نمایندگی مجلس انتخاب کنیم یا یکی رییس جمهور انتخاب کنیم وضع از اینی که هست بهتر خواهد شد. می‌خواهم خیلی ساده بگویم متوسط سطح شعور سیاسی فرهنگی مردم ایران بسیار بالاتر از حاکمان جمهوری اسلامی است.
   اگر تاریخ ایران را صد سال ببریم عقب و سیاسیون زمان مشروطه را الان بیاوریم سر کار باز وضع بسیار بهتر از اکنون خواهد بود.
   نه دوست سبز و خوبم از شما که می‌بنید مردم چگونه با دلیری و شعور بالا در این یک سال و خورده‌یی جلوی خامنه‌ی و باندش ایستاده‌اند بعید است که اینگونه در موردشان کم‌لطفی کنی.
   کم حوصله نیستم فرصت کم است و خطر بیخ گوش اما قبول دارم عصبانی هستم و شاید فراتر خشمگینم!

   • بلوا جان ، خارج نشين منظورم الگويي بگود كه به اسم اونا رايجه عجله و غريبه بودن با اوضاع ايران . وگرنه من مخلص و چاكر همه ي خارج نشينان ايراني باغيرت هستم . من يكي حق ندارم مبارزات اونا و سابقه ي زجر هاشون رو انكار كنم .

    خشمگيني . همين .
    اره اگه بريم يه آب حوض كش را هم بياريم بهتر از محموه اما چند روز بعد آب حوش كش هم همون محموده .

    سلامت باشي و پايدار و صبور

 9. hamed said

  با سلام خدمت زبان سبز..من لازم دونستم چند نکته را اینجا خاطر نشان کنم هر چند امیدوارم جانب داری کسی را نکرده باشم.
  خب من فکر میکنم نویسنده وبلاگ حوصله اش سر نرفته اخر با این اوضای آشفته سیاسی چطور می شود بی حوصله بود.
  خارج نشیتها اتفاقآ با کمی دقت میبینی که آنها اکثرآ روشن فکر های ما هستند که به قولی برای نجات جانشان در درجه اول و همچنین دفاع از موازین سیاسی و فکریشون در تبعید به سر برده و همواره به آگاه سازی مردم ایران پرداخته اند پس کم لطف نباشیم .
  به هر سو بلوای عزیز هم راهکاری پیشنهاد کرده که من نمیدونم چقدر قابل اتکا هستش بنابر این گفتم انشاء ا… امای جای تقدیر دارد زیرا بیکار ننشسته و تا جایی که شعور سیاسیش اجازه داده راه حلی را عنوان کرده پس دوست گرامی بجای نقد یکدیگر بهتر نیست پیشتر این نظریه ی بلوا یا هرکسی که راه حلی را ارایه میدهد بیشتر واکاوی کنیم؟؟؟

  • سلام دوست من .
   خارج نشين منظورم الگويي بگود كه به اسم اونا رايجه عجله و غريبه بودن با اوضاع ايران . وگرنه من مخلص و چاكر همه ي خارج نشينان ايراني باغيرت هستم . من يكي حق ندارم مبارزات اونا و سابقه ي زجر هاشون رو انكار كنم .

 10. hamed said

  ghalat dikteiy ziad daram vali typam khob nist khorde nagirid az man tnx

 11. حق رأی زنان موجب نگرانی علماء اعلام! said

  حق رأی زنان موجب نگرانی علماء اعلام!

  جهان زن ـ درست است که حق رأی زنان موجب نگرانی علماء اعلام است، امری که خمینی در نامه اش به محمدرضا پهلوی شاه وقت ایران نوشت، اما امروز دولت طالبانی وارث خمینی حق رأی تمامی مردم را، حتی در چهارچوب قانون اساسی خودشان، مخالف منافع حکومت اسلامی می داند. حکومت اسلامی و اساس آن، ولایت فقیه، در جوهر خود، حکومتی است طالبانی. آن چه باعث می شود که این حکومت نتواند در ایران به تمامی هدف های خود دست یابد، مقاومت گسترده ای که از زنان و مردان این دیار انجام گرفته و همجنان ادامه دارد. بدون این مقاومت دلیرانۀ زنان و مردان و جوانان پرشور کشور، ایران تحت حاکمیت ولایت امر مسلمین، وضعیتی بهتر از شرایط افغانستان در زمان حکومت طالبان نمی داشت. این امر در مورد زنان، به مراتب بدتر و دردناک تر است.
  در دوزخی به نام جمهوری اسلامی ایران یک زن تنها و تنها به جرم زن بودن: حق ندارد رهبر شود، حق ندارد رئیس جمهور شود، حق ندارد رئیس مجلس شود، حق ندارد سفیر شود، حق ندارد قاضی شود، حق ندارد در مسابقات ورزشی شرکت کند، حق ندارد خواننده شود، حق ندارد به مردی که دوستش دارد ابراز علاقه کند، حق ندارد بدون اجازۀ پدرش با مرد دلخواهش ازدواج کند، حق ندارد از شوهر بدرفتارش طلاق بگیرد، حق ندارد کودکانش را پس از طلاق نگهداری کند، حق ندارد بدون اجازۀ پدر یا شوهرش گذرنامه بگیرد و یا به خارج از کشور سفر کند، ارث زن نصف ارث مرد است، دیۀ زن نصف دیه مرد است، گواهی دو زن در دادگاه برابر با گواهی یک مرد است و ……….
  و اما دربارۀ حق شرکت در انتخابات و حق رأی دادن برای زنان: نخستین بار هنگام انقلاب مشروطیت داشتن حق رأی برای زنان مانند همۀ کشورهائی که دارای ساختار مردم سالار بودند پذیرفته شده بود. اما آخوندی خائن و جنایتکار به نام شیخ فضل الله نوری پس از سنگ اندازی های فراوان در راه مشروطه طلبان توانست این سخن خود را که رأی دادن زنان خلاف شرع انور و اطهر دین مبین اسلام است عملی کند و زنان از شرکت در انتخابات گوناگون محروم شدند و تا سال 1341 زنان در هیچ انتخاباتی نتوانستند شرکت کنند. در این سال رژیم پادشاهی با وجود همۀ گندکاری هایش می خواست برای بهسازی ایران برنامه هائی مانند اصلاحات ارضی و برپائی انجمن های ایالتی و ولایتی و شرکت زنان در انتخابات و داشتن حق رأی برای زنان را پیاده کند.
  روح الله خمینی که از مخالفان سرسخت اصلاحات ارضی و از هواداران پر و پا قرص نظام ارباب – رعیتی بود و حق رأی برای زنان را نیز به پیروی از شیخ فضل الله نوری خلاف شرع انور و اطهر دین مبین اسلام می دانست! تلگراف زیر را در تاریخ 17 مهر ماه 1341 برای محمد رضا پهلوی پادشاه ایران فرستاد:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضور مبارک اعلیحضرت همایونی
  پس از اهداء تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زن ها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است.
  بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است.
  مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگوئی ملت مسلمان شود.
  الداعی، روح الله الموسوی الخمینی – ۱۷ مهر ۱۳۴۱
  صحیفۀ نور- جلد اول – صفحه ۷۸

  البته پس از انقلاب اسلامی و یا بهتر است بگوئیم انتحار اسلامی! در سال 1357 و پس از آن که زندان آریامهری جای خود را به دوزخ اسلامی داد، رژیم دوزخی جمهوری اسلامی که به قول ایة الله منتظری وزارت اطلاعات آن به تنهائی روی شاه و ساواک را سفید کرد! توان بازگشت به گذشته را نداشت.
  از این روی سیستم ارباب رعیتی به سیستم سرمایه داری مفت خور پرور تبدیل شد. به جای انجمن های ایالتی و ولایتی شوراهای اسلامی شهر و روستا برپا شدند و انتخابات نیز چیزی نشد به جز انتصابات حضرت ایة الله العظمی امام خامنه ای ولی امر مسلمین جهان!!!

  http://jahanezan.wordpress.com/2010/08/15/tanin-435/#more-4342

 12. بهنام said

  با عرض خسته نباشيد و تشکر از زحماتتون در اين وبلاگ
  يکي از مشکلات اجرايي شدن اين پيشنهاد به نظر من خيانتي است که دولتهاي غربي به جنبش ما کردند و ان هم به رسميت شناختن دولت کودتايي است که جا را براي هر نوع دولت آلترناتيوي در سطح بين المللي بسته است. به نظر من اگر چنين اتفاقي نمي افتاد دولت ا.ن. هم به همان سرنوشت دولت کودتايي هندوراس تبديل مي شد.

 13. balva said

  بهنام عزیز٬
  اگر اراده‌ی جمعی ایرانیان خارج از کشور بر وحدت و یک‌پارچگی و خواستی مشخص متمرکز شود مطمئن باشید دولت‌های غربی مجبور به پذیرش آن می‌شوند.

 14. آگاهی said

  چه زیبا گفتی روایت گران تاریخ نباشیم بلکه سازندگان تاریخ باشیم
  این بار باید خود بر خلاف گذشته با آگاهی سرنوشت کشورمان را رقم بزنیم وتاریخ سازان وطنمان باشیم وبه متن تاریخ برویم وتاریخ ستز شویم البته در جهت ساختن سرزمینمان

 15. آگاهی said

  راستی خوشحال میشم با هم تبادل لینک کنیم اگه مایل بودین به اسم آگاهی البته بعد از موافقت شما وخودتون هم بگین به چه اسمی

  • balva said

   آگاهی عزیز٬ من لینک شما را اضافه کردم. من «بلوا» هستم.

 16. […] مرتبط * مجلس شورای ملی در تبعید. (طرح پیشنهادی) * بیایید روایت‌گران نق‌زن تاریح نباشیم سازندگان […]

 17. محارب said

  طرح جبهه همبستگی ملّی

  جبههٌ همبستگی ملی، نیروهای جمهوریخواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت‌فقیه و همهٌ جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، دربر می‌گیرد:

  http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2142&Itemid=70

  • balva said

   طرح خوبی است امیدوارم که عملی شود.

 18. محارب said

  دوست گرامی،
  این طرح نتیجه نخواهد داد زیرا سناریوی زیر اتفاق خواهد افتاد:
  ۱ـ رژیم عوامل خود در خارج را کاندید خواهد کرد
  ۲ـ رژیم نیروهای خود را به خارج گسیل خواهد کرد تا به آن کاندیداها رای دهند
  ۳ـ پارلمان رژیم در تبعید تشکیل خواهد شد!
  شبیه همان سناریویی که رژیم در عراق پیاده کرد و منجر به حکومت مالکی شد.

  • balva said

   این موضوع هست اما بعید می‌دانم در وضعیت فعلی بتوند چنین کاری را بکند. حداکثر ممکن است یکی دو نفر را بتواند بفرستد که خوب بد هم نیست!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: